Regulamin serwisu 40tygodni.pl

§1
Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu znajdującego się pod adresem http://40tygodni.pl w szczególności:
a) określa zasady tworzenia i wysyłania treści przeznaczonych do umieszczenia w serwisie
b) określa dopuszczalną treść i formę informacji udostępnianych przez użytkowników w serwisie


§2
Informacje podstawowe

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Dige Nowak i Wspólnicy Sp.K. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Niedziałkowskiego 24.
Właściciel udostępnia pod adresem URL http://40tygodni.pl internetowy serwis edukacyjno-towarzyski, pozwalający użytkownikom tworzyć konta w serwisie i wymieniać za jego pośrednictwem informacje.

§3
Warunki techniczne

Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń i oprogramowania pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, w szczególności: a) komputera podłączonego do Internetu, b) przeglądarki internetowej obsługującej Javascript oraz pliki Cookies.
Do prawidłowego i bezproblemowego korzystania z serwisu zaleca się korzystanie z:
a) Najnowszych wersji przeglądarek internetowych Internet Explorer lub Mozilla Firefox
b) Stałego łącza internetowego

§4
Tworzenie i umieszczanie w serwisie treści

Użytkownik wysyłając treści do serwisu zgadza się na ich przeglądanie przez innych użytkowników serwisu, co rozumie się jako udzielenie nieodpłatnej bezterminowej licencji właścicielowi serwisu na korzystanie z Utworu w zakresach (polach eksploatacji):
a) Użytkowania,
b) Dystrybucji, sprzedaży i wdrożeń w innych utworach,
c) Kopiowania,
d) Modyfikacji utworu w dowolnym zakresie,
e) Dowolnego wykorzystania całości lub części utworu.
Zabronione jest tworzenie i wysyłanie treści niezgodnej z prawem, dobrym smakiem i ogólnymi zasadami współżycia społecznego, w tym obrażających osoby, nakłaniających do nienawiści.
O tym czy treść narusza powyższe zasady decyduje w szczególności subiektywna ocena właściciela serwisu.
Każda treść może zostać usunięta bez podania przyczyny
Tworząc i wysyłając treść użytkownik oświadcza, że wysłane przez niego treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
Wszelkie naruszenia regulaminu mogą być karane czasową bądź trwałą blokadą dostępu do serwisu.
Administratorzy mogą bez podania przyczyny zablokować dostęp do serwisu wybranym przez siebie użytkownikom.
W szczególnych przypadkach Administratorzy będą zwracali się do operatorów Internetu o udostępnienie danych użytkownika, który narusza regulamin w szczególnie uciążliwy sposób (tzw. trolling).

§5
Dane osobowe i Rejestracja użytkowników

Celem rejestracji użytkowników jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwość identyfikacji użytkownika serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie procesu rejestracji użytkownik podajnastępujące dane osobowe: adres e-mail.
Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie podczas korzystania z serwisu. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dige Nowak i Wspólnicy Sp.K. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24. Dane te mogą być przez Dige przekazywane kontrahentom Dige wyłącznie w celu realizacji usługi dostępu do serwisu.
Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
1. Są one zgodne z prawdą,
2. Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Dige celu promocji (marketingu) produktów i firm.
3. Wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Dige w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej wysyłanej przez Dige w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.
Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.
Usunięcie danych jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika, ale nie oznacza usunięcia treści umieszczonych przez użytkownika w serwisie. Administratorzy zastrzegają sobie możliwość wysłania na podany adres e-mail informacji dotyczących serwisu, a także innych informacji, które uznają za stosowne.

§6
Postanowienia końcowe

Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu i/lub zasad netykiety konto użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte.
Dige Nowak i Wspólnicy Sp.K. nie odpowiada za brak dostępu do serwisu spowodowany nietypową konfiguracją komputera użytkownika lub konfiguracją inną niż zalecana oraz w związku z sytuacjami na które nie ma wpływu.
Wszelkie reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres: [email protected]

§7
Wyłączenie odpowiedzialności

Właściciel nie odpowiada w żaden sposób, w maksymalnym dopuszczonym przez prawo zakresie, za treści publikowane przez użytkowników na łamach serwisu.
Właściciel nie odpowiada w żaden sposób za sytuacje wynikające z udostępnienia przez użytkownika nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.
Właściciel dołoży wszelkich starań, aby serwis działał prawidłowo, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją użytkowników i osób trzecich oraz za zdarzenia bezpośrednio niezależne od niego.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych użytkowników wynikające z awarii sprzętu lub sieci internetowej.
Właściciel zastrzega sobie prawo do anonimowego publikowania treści przesłanych do niego, a związanych z działaniem serwisu, poradami i sugestiami.
Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania cesji wszelkich praw związanych z serwisem, bez możliwości jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony użytkowników.

 
Niespodzianka.pl! Wypytaj.pl - twój internetowy wywiad 1 na 1. Odpowiadaj na pytania znajomych, zadawaj pytania przyjaciołom.